Holding

Investmentbolag och holdingbolag påminner om varandra i dess konstruktion, i den mening att de äger aktier i andra bolag. Dock fungerar ett holdingbolag mer som moderbolag i en koncern med ägande i dotterbolagen, medan investmentbolagets syfte är mer ren finansiell förvaltning av bolag och investeringar i nya marknader.  Våra bolaget utförd både av de funktioner.

Verksamhet

Holding bedriver förvaltning verksamhet av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Samtliga Bolagets företag bedriver verksamhet inom byggbranschen och styr i sinverksamhet samma regler och lagar.

Mål

Bolaget arbetar effektiv i Sverige och bland sian framgånsplaher har att samarbeta också med andra länder inom och utanför EU. För det skull samt marknadundersökning startades VIAST Invest LTD. Genom detta åtar sig parterna att gemensamt verka för att syftet med systemetet uppnås.